Hvad betyder det at malingen er 100 % VOC-fri?

Hvad betyder det at malingen er 100 % VOC-fri?

Med Levende Farver er du sikker på at der ikke er nogen skadelige stoffer i malingen.

Betegnelsen VOC (Volatile Organic Compounds –’flygtige organiske forbindelser’) dækker over en gruppe af stoffer som både kan have naturlige kilder (terpener fra planter) og være menneskeskabte.

VOC i maling kommer ofte fra opløsningsmidlet, som efter påføring af malingen, fordamper og afgiver de skadelige stoffer i rummet.

Også organiske opløsningsmidler som naturharpiks og citrusolie / orangeolie kan give skadelige afgasninger.      

VOC virker irriterende for luftveje og øjne og kan ved store koncentrationer forårsage luftvejslidelser.

VOC er skadeligt for miljøet, og medvirkende til at nedbryde jordens ozonlag.

(Læs evt. Miljøstyrelsens beskrivelse)