Malertips

Sådan opnår du et godt resultat ved maling af væg

 

Lav et godt forarbejde

Det er umagen værd at lave et godt forarbejde, før du maler, så bliver du mest tilfreds med resultatet.

Læs brugsanvisningen på emballagen og følg malingsrådene.

Det betaler sig at bruge pensler og ruller i god kvalitet.

 

Når du maler

Husk altid at male loftet inden du maler væggene. Derved undgår du farvestænk på væggene.

Vores maling har et højt tørstofindhold og tørrer hurtigt, derfor er det en god ide at male ”vådt i vådt”.

Hvis du skal bruge flere spande maling i et rum, er det en god ide at blande noget af malingen fra den nye spand i, når du har brugt halvdelen. Lermalingen er et naturprodukt og der kan forekomme små farveforskelle.

Mal så meget som muligt, når maleværktøjet tages i brug.

 

Pause i malerarbejdet

Pak ruller ind i plastposer til næste dag og sæt pensler i blød eller pak dem ind i plastposer til næste dag. Sådan kan du reducere vandforbruget væsentligt.

Afskrab rørepinden på kanten af emballagen eller på rullen efter omrøring.

 

Efterarbejdet/rengøring

Rens maleværktøjet i portioner af vand (ikke under den rindende hane). Det giver det mindste vandforbrug.

Fjern malingsrester på indersiden af låget inden malingen stilles til side og gemmes. Herved undgås det, at flager fra låget drysser ned i malingen og mindsker malingens holdbarhed.

Hæld malingsrester over i en mindre emballage før denne stilles til side og gemmes, så reduceres udtørring af malingen.

Anvend mellememballager til at dyppe pensler i, og malerbakke til rulle, hvis malingsresten skal gemmes.

Hvis du gør værktøjet rent hurtigst muligt, efter du har malet, kan du bruge det igen og igen.